• darkblurbg
    Management rapportages

 

Judoca geeft managers of de bedrijfsjurist inzicht in lopende dossiers. Per medewerker, per onderwerp of per gebied kan worden bekeken welke dossiers er op dat moment lopen, welke acties daarin zijn verricht en wat de actuele stand van zaken is. Dossierevaluaties worden hierdoor makkelijker, direct ingrijpen is mogelijk in het geval van een escalatie en ook het opmaken van rapportages is met Judoca een fluitje van een cent.

 

Doordat op elk moment inzichtelijk is wat het dossierverloop is, kan worden gestuurd op onder andere doorlooptijd. Als dossiers lang blijven liggen komt dat immers de kwaliteit van het dossier en de tevredenheid van huurders niet ten goede. Hoe langer een dossier loopt, hoe hoger de interne kosten worden.

Omdat meer woningcorporaties gebruik maken van Judoca is het ook mogelijk om te vergelijken. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd van overlastdossiers bij andere corporaties en hebben zij verhoudingsgewijs meer of minder drugsdossiers?

Judoca genereert data waardoor precies gemeten kan worden hoe de woningcorporatie en haar medewerkers presteren.