• darkblurbg

Als je als medewerker van een woningcorporatie de juiste stappen op het juiste moment neemt, kun je voorkomen dat een leefbaarheidsdossier escaleert. Judoca helpt medewerkers daarbij. Judoca geeft gestructureerde informatie en juridische content. Het platform stuurt medewerkers om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen, zodat zij hun dossiers altijd op orde hebben.

Een aantal veel voorkomende gevallen

Waar hebben medewerkers van woningcorporaties regelmatig mee te maken waar Judoca enorm mee kan helpen. Een greep uit de dagelijkse praktijk.

 

Overlast van een huurder

Wanneer overlast wordt veroorzaakt door een huurder, is het verstandig om een overlastdossier op te bouwen. Door de juiste stappen te nemen op het juiste moment kan worden voorkomen dat een zaak escaleert. Is een escalatie niet te voorkomen, dan is dankzij Judoca een juridisch correct dossier gevormd.

 

 

Er wordt drugs aangetroffen in een woning

Regelmatig wordt drugs aangetroffen in een woning; een hennepkwekerij, maar ook harddrugs waarmee vanuit de woning wordt gedeald. Judoca helpt medewerkers om juiste stappen te ondernemen om de situatie een halt toe te roepen. Het systeem genereert de juridische documenten die hiervoor van belang zijn.

Overlijden van een huurder

Als een huurder is overleden, wanneer moet een medewerker dan actie ondernemen en welke brief hoort daarbij? Judoca informeert medewerkers daarover op het juiste moment en genereert de brief die daarbij hoort.

Renovatie van een woonwijk

Wanneer een wijk wordt gerenoveerd wil je de huurders natuurlijk zo goed mogelijk informeren over hun rechten en verplichtingen. Maar hoe doe je dat? Judoca structureert daarin jouw proces en levert je daarbij, op het juiste moment, de documenten die daarbij horen.

Overdraagbaar aan een collega

Goede dossiervorming is niet alleen belangrijk om escalaties te voorkomen. Ook in het geval je je dossier aan een collega wilt overdragen, is het belangrijk dat hij of zij in één oogopslag ziet wat de status van het dossier is en welke handelingen daarin al zijn verricht. Judoca maakt het mogelijk dat collega’s op elk moment de status van jouw dossiers kunnen inzien en daarin kunnen werken.

Overdraagbaar bij een escalatie

Een in Judoca opgebouwd dossier kan bij een escalatie gemakkelijk worden overgedragen aan de bedrijfsjurist of een advocaat. Omdat het voortraject door de medewerker goed is doorlopen en de juiste documenten zijn gegenereerd, kan een dossier veel efficiënter worden opgepakt.  Hiermee kunnen hoge kosten voor juridische bijstand worden beperkt.

Uniformiteit en professionaliteit

Als woningcorporatie wil je professioneel en uniform naar buiten treden. Doordat Judoca steeds dezelfde processen genereert, zullen medewerkers een uniforme werkwijze hanteren. Alle huurders worden zo op dezelfde manier behandeld. Omdat de documenten die Judoca genereert juridisch correct zijn, straal je professionaliteit uit.

Judoca herinnert je op het juiste moment

Judoca herinnert medewerkers aan de handelingen die zij moeten verrichten, waardoor een dossier nooit te lang blijft. Dit zal de tevredenheid van huurders over de woningcorporatie bevorderen. Als bijkomend voordeel zal de omlooptijd van dossiers aanzienlijk worden verkort.